06/07/2022 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Lạc Tinh sơn đăng cao
九日落星山登高

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:53

 

Nguyên tác

秋暮天高稻穟成,
落星山上會諸賓。
黃花泛酒依流俗,
白髮滿頭思古人。
岩影晚看雲出岫,
湖光遙見客垂綸。
風煙不改年長度,
終待林泉老此身。

Phiên âm

Thu mộ thiên cao đạo tuệ thành,
Lạc Tinh sơn thượng hội chư tân.
Hoàng hoa phiếm tửu y lưu tục,
Bạch phát mãn đầu tư cổ nhân.
Nham ảnh vãn khan vân xuất tụ,
Hồ quang dao kiến khách thuỳ luân.
Phong yên bất cải niên trường độ,
Chung đãi lâm tuyền lão thử thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúa trổ bông trời thu xế bóng
Núi Lạc Tinh họp bạn trên cao
Hoa vàng với rượu tục xưa
Đầu đầy tóc bạc nhớ người vãn niên
Nhìn lũng xa mây qua triền núi
Mặt hồ trong ngư phủ buông câu
Bao năm cảnh chẳng thay màu
Lâm tuyền xin gửi mai sau thân này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Cửu nhật Lạc Tinh sơn đăng cao