29/06/2022 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san hành
關山行

Tác giả: Uông Nhận - 汪軔

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 21:32

 

Nguyên tác

關山秋草風蕭瑟,
戍角悲笳聽不得。
月照征人望遠心,
霜吹暮馬蒼黃色。
黃雲黯黯沒金微,
萬里無人一雁飛。
故鄉此夜寒砧淚,
盡入沙場戰士衣。

Phiên âm

Quan san thu thảo phong tiêu sắt,
Thú giác bi già thinh bất đắc.
Nguyệt chiếu chinh nhân vọng viễn tâm,
Sương xuy mộ mã thương hoàng sắc.
Hoàng vân ảm ảm một Kim Vi,
Vạn lý vô nhân nhất nhạn phi.
Cố hương thử dạ hàn châm lệ,
Tận nhập sa trường chiến sĩ y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió hắt hiu cỏ thu quan tái,
Chẳng kham nghe còi ải Hồ già.
Trăng soi lính chiến nhớ nhà,
Sương chiều đổi sắc ngựa pha xanh vàng.
Kim Vi tối mây tang khuất ảnh,
Đất không người một cánh nhạn bay.
Cố hương đêm lệ nhỏ chày,
Thấm vào áo trận tự tay gửi người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nhận » Quan san hành