27/10/2020 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta là phận đôi ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2015 06:42

 

Đôi ta là phận đôi ta,
Quạt, trâm loan quế mẹ cha còn cầm.
Hồ mong kết ngãi tri âm,
Lấy quạt che miệng nói thầm cùng nhau.
Đã đành anh trước em sau,
Nhưng ta phải quyết với nhau một lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta là phận đôi ta