02/07/2022 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa hè ám ảnh nắng vàng... (trích)
La blondeur obsédante et fauve de l’été...

Tác giả: Louis de Courten

Nước: Thuỵ Sĩ
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/08/2014 20:49

 

Nguyên tác

... La blondeur obsédante et fauve de l’été
Élimant le satin défraîchi des corolles,
Enamoure d’un long baiser l’urne des trolles
Et des lys martagons de pourpre mouchetés.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mùa hè ám ảnh nắng vàng
Nhạt mờ đoạn bạc thêu tràng hoa dây
Đắm say một nụ hôn dài
Loa kèn đốm tía, huệ tây, hoa vàng.
Loa kèn (martagon), huệ tây (lys), hoa vàng (trolle) tên các loài hoa dại thường thấy ở vùng núi Thuỵ Sĩ.
Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louis de Courten » Mùa hè ám ảnh nắng vàng... (trích)