29/09/2020 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới trăng (I)

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2014 15:11

 

Anh tìm về đường đôi ta
Cái đêm tạnh vắng em xa vạn trùng
Trăng trong trải suốt minh mung
Bóng anh cũng lẻ, chẳng cùng bóng em
2003
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Dưới trăng (I)