10/12/2022 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn thạch
亂石

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 12:40

 

Nguyên tác

虎踞龍蹲縱復橫,
星光漸減雨痕生。
不須並礙東西路,
哭殺廚頭阮步兵。

Phiên âm

Hổ cứ long tồn túng phục hoành,
Tinh quang tiệm giảm vũ ngân sinh.
Bất tu tịnh ngại đông tây lộ,
Khốc sát trù đầu Nguyễn bộ binh[1].

Dịch nghĩa

Hồ ngồi xoạc cẳng, rồng ngồi chồm hỗm, hết dọc lại ngang,
Ánh sao giảm dần thì ngấn mưa lại hiện ra.
Không vượt nổi trở ngại trên con đường ngay thẳng,
Người đầu bếp họ Nguyễn trong trại binh phải khóc khổ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hổ tung hoành rồng ngồi chồm hỗm
Sao giảm dần mưa ngấn hiện ra
Không kham trở ngại đường xa
Đầu bếp họ Nguyễn khóc oà tủi thân
Lý Thương Ẩn bị kẹt giữa hai thế lực khuynh loát triều đình lúc bấy giờ là Ngưu Tăng Nhụ và Lý Đức Dụ, nên dù đã đỗ tiến sĩ nhưng ông cứ lận đận không tiên thân được. Bài này nói lên nỗi lòng của ông trước thời cuộc.

[1] Theo "Tấn thư", Nguyễn Tịch người đời Tấn, làm đầu bếp nấu ăn trong trại binh. Tịch muốn chạy chọt chức quan hiệu uý, nhưng chạy không nổi, sinh bệnh rồi khóc mà vui với chân đầu bếp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Loạn thạch