26/05/2022 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê tình (II)
閨情

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 28/04/2020 08:06

 

Nguyên tác

有美一人,
被服纖羅。
妖姿艷麗,
蓊若春華。
紅顏韡燁,
雲髻嵯峨。
彈琴撫節,
為我弦歌。
清濁齊均,
既亮且和。
取樂今日,
遑卹其它。

Dịch nghĩa

Hữu mỹ nhất nhân,
Bị phục tiêm la.
Yêu tư diễm lệ,
Úng nhược xuân hoa.
Hồng nhan vĩ diệp,
Vân kế ta nga.
Đàn cầm phủ tiết,
Vị ngã huyền ca.
Thanh trọc tề quân,
Ký lượng thả hoà.
Thủ lạc kim nhật,
Hoàng tuất kỳ tha.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mỹ nhân có kẻ;
Y phục lụa là.
Phong tư diễm lệ;
Tươi đẹp như hoa.
Má hồng ưng ửng;
Tóc mây la đà.
Đánh đàn gõ nhịp;
Hát khúc vì ta.
Bổng trầm đều nhịp;
Trong trẻo hài hoà.
Hôm nay vui thích;
Cần chi khác mà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Khuê tình (II)