14/08/2022 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô đơn biển

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 23/07/2010 10:12

 

Thẳm sâu cũng đến tột cùng,
Rộng dài cũng đến là không có bờ.
Bốn bề mặt nước mịt mờ,
Bạc đầu, mặn nước, sóng xô gọi thuyền.
Vạn buồm, trăm bến, ngàn duyên,
Đâu cánh buồm thắm của miền biển xanh.
Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Cô đơn biển