01/10/2020 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 10/04/2017 21:53

 

Phiên âm

Song điểu giang đường nhất tuyến thông
Ninh thành bài hạ hoán biển bồng
Phiêu diêu tự lý can đầu thượng
Huyên phất như hành bao vũ trung
Nhãn độ cư tư thiên lý bích
Mộng trì Câu Lậu nhất luân hồng
Bất hoàng khải xử ngô nho sự
Cảm vọng yên hà tiếu ngạo ông

Dịch nghĩa

Xa xa ngoài cửa thuyền là sông và hồ thông liền một dải
Đổi đi thuyền nhỏ dưới tấm biển đề tên “thành Nam Ninh”
Mũi sào lắc lư tưởng chừng thuyền sắp lật
Bọt sóng tung toé như trong cơn mưa
Mắt nhìn khoảng sông xanh nước biếc ngàn dặm này
Hồn mộng vẫn ruổi về vầng hồng trên núi Câu Lậu
Công việc nhà nho ta cũng chẳng gì phải vội vàng
Dám mong làm ông già cười ngạo giữa khói sông

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngoài bến sông hồ một dải thông
“Nam Ninh” thuyền nhỏ nước mênh mông
Phu chèo tay lái thuyền nghiêng ngả
Sóng vỗ bụi mù bọt toé tung
Mắt ngắm khoảng không dòng nước biếc
Hồn mơ Câu Lậu núi vầng hồng
Nhà nho thư thả trong công việc
Ngạo nghễ ông già chỉ dám mong
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác