18/01/2021 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 05/03/2016 02:56

 

Nguyên tác

遠看山有色,
近聽水無聲。
春去花還在,
人來鳥不驚。

Phiên âm

Viễn khan sơn hữu sắc,
Cận thính thuỷ vô thanh.
Xuân khứ hoa hoàn tại,
Nhân lai điểu bất kinh.

Dịch nghĩa

Từ xa nhìn thấy núi có màu sắc.
Đến gần nghe không thấy tiếng nước chảy
Mùa xuân qua rồi mà hoa vẫn còn
Người đến mà chim chẳng sợ.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xa trông núi biếc một màu
Gần nghe không tiếng nước đâu chảy hoài
Xuân đi hoa vẫn còn đây
Chim trời chẳng sợ ai người lại qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hoạ