20/07/2024 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Sơn từ
玉山祠

Tác giả: Bùi Cơ Túc - 裴基肅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2024 23:44

 

Nguyên tác

今沓橋門謁帝君,
也皆八九士夫身。
陽還塵裏文章客,
陰騭衝中科甲人。

Phiên âm

Kim[1] đạp kiều môn yết Đế Quân,
Dã giai bát cửu sĩ phu thân.
Dương hoàn trần lý văn chương khách,
Âm chất[2] xung trung khoa giáp nhân.

Dịch nghĩa

Nay đứng cửa cầu, bái yết Văn Xương Đế Quân,
Cũng đều là sĩ phu tám, chín mươi tuổi.
Từ cõi trần trở về cát bụi làm khách văn chương,
Âm đức ngùn ngụt trong lòng người khoa giáp.
Nguyên chú: Đền ở ngoài thành, cách cửa đông một dặm, nằm trên núi xưa gọi là núi Tai Voi giữa hồ Hoàn Kiếm, thuộc huyện Thọ Xương. Vua Lê Thái Tổ đổi tên núi là Ngọc Tượng sơn (núi voi ngọc). Niên hiệu Minh Mệnh nhà Nguyễn, đền lập ra Đạo giáo để thờ Văn Xương Đế Quân, phía bên trái đền có một cây cầu dài vắt qua hồ, trước cầu có tấm biển đề “Ngọc Sơn từ” (Đền Ngọc Sơn). Căn cứ theo sách Thiên văn chí, trong 12 ngôi sao, thì sao Văn Xương ở phía trước sao Bắc Đẩu, chủ về văn chương, khoa giáp.

[1] Văn bản chép là “lệnh” 令, có lẽ là nhầm, phải viết là “kim” 今 mới có nghĩa.
[2] Tức là những việc phúc đức tự mình làm, không cầu ai biết; chỉ có quỷ thần chứng giám.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Cơ Túc » Ngọc Sơn từ