15/08/2020 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời đã xế về tây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 09:40

 

Mặt trời đã xế về tây,
Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mặt trời đã xế về tây