14/08/2020 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba năm sương tuyết lạnh lùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:50

 

Ba năm sương tuyết lạnh lùng,
Một giờ ôm ấp thoả lòng ước ao.
Nắng lâu gặp trận mưa rào,
Bõ công chờ đợi dầu hao bấc tàn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ba năm sương tuyết lạnh lùng