19/01/2021 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc mười

Tác giả: Thanh Thảo - Hồ Thành Công

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Jarni vào 16/10/2009 21:43

 

Trên bàn tay em tặng anh
Ngọn nguồn của hạt
Trên bàn tay em tặng anh
Những vết chai nhiều trang trải
Ca dao sắc lá lúa
Ca dao mêm dao cau
Ca dao dải yếm bắc cầu
Thương nhau cởi áo gió đâu bay về
Anh đã qua mấy núi mấy đèo
Mấy sông anh từng vượt
Bữa đói bữa no áo quần lấm láp
Khi anh đến em hồn hậu dưới mặt trời
Lòng xin sống chết trọn đời nước trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Thảo » Khúc mười