13/08/2020 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đa thiểu Thiên Thai nhân
多少天台人

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 19:32

 

Nguyên tác

多少天台人,
不識寒山子。
莫知真意度,
喚作閒言語。

Phiên âm

Đa thiểu Thiên Thai nhân,
Bất thức Hàn Sơn tử.
Mạc tri chân ý độ,
Hoán tác nhàn ngôn ngữ.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thiên Thai biết bao người
Chẳng biết Hàn Sơn ông
Đã không hiểu ý chỉ
Lại nói là lời suông
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Đa thiểu Thiên Thai nhân