08/02/2023 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khi anh tiễn em về nhà”
“Когда ты меня провожаешь домой”

Tác giả: Silva Barunakova Kaputikian - Сильва Барунаковна Капутикян

Nước: Armenia
Đăng bởi xinbac-tibo vào 09/09/2007 13:53

 

Nguyên tác

Когда ты меня провожаешь домой,
Дорога пыльная наша
Мне кажется устланной тканью цветной,
Весеннего луга краше.

Длинны расстоянья на шаре земном,
Дорог бесконечных много...
Зачем же, зачем же так близок мой дом
И так коротка дорога!..

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Khi anh tiễn em về nhà
Con đường của ta đầy bụi
Em cứ ngỡ như tấm vải hoa
Đẹp hơn mùa xuân đồng nội.

Khoảng cách đọ dài của những con đường
Trên mặt đất này có nhiều vô kể…
Nhưng tại vì sao nhà em thật gần
Và tại vì sao con đường ngắn thế!…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Silva Barunakova Kaputikian » “Khi anh tiễn em về nhà”