16/08/2020 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh buồn có chốn thở than

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:13

 

Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như ngọn đèn tàn sắp khuya.
Khảo dị:
Anh sầu còn chỗ thở than,
Em sầu khác thể nhang tàn đêm khuya.
Em sầu còn chỗ thở than,
Anh sầu khác thể nhang tàn đêm khuya.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh buồn có chốn thở than