19/01/2022 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Quạ bay đến bên quạ”
“Ворон к ворону летит”

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 22:05

 

Nguyên tác

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.

Bản dịch của Tạ Phương

Quạ bay đến bên quạ
Kêu quàng quạc, hỏi nhau:
Bữa trưa ăn nơi đâu,
Trong chúng ta ai biết?

Quạ kháo quạ, rối rít:
Sẽ có bữa no say:
Trên đồng, dưới bóng cây,
Một tráng sĩ nằm chết.

Vì sao? kẻ nào giết?
Chỉ chim ưng biết thôi:
Đó, ngựa chàng bên đồi
Và cô chủ trẻ tuổi...

Chim ưng bay vào rừng,
Kẻ thù trèo lên ngựa,
Cô chủ nhỏ rưng rưng
Chờ hắn bên bậu cửa...
1828
Nguồn: Thơ trữ tình A.X.Puskin (Tạ Phương tuyển dịch).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » “Quạ bay đến bên quạ”