05/12/2022 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Vũ quán

Tác giả: Nguyễn Hoan

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2014 11:36

 

Phiên âm

Cổ quán lâm loan tịch chiếu hồng
Quy xà ẩn ẩn kiếm quang xung
Thiên niên thành quách yên trần ngoại
Bách xích lâu đài thuỷ nguyệt trung
Bắc cực hàn mang thu bội sảng
Tây Hồ chướng vụ dạ lai không
Thăng Long cảnh trí hồn như tạc
Ưng trí kình thiên bát trụ công

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đền cổ ven hồ nắng xế hồng
Rắn rùa thấp thoáng ánh gươm lồng
Ngàn năm thành quách khói bụi vẳng
Trăm thước lâu đài trăng nước trong
Trời bắc lạnh quang thu thích thú
Hồ Tây mù giải tối đêm không
Thăng Long cảnh vật nguyên như cũ
Chống đỡ trời cao nhớ mãi công
Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoan » Trấn Vũ quán