25/05/2024 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ tứ
秋夜思

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:51

 

Nguyên tác

旅夢何時盡,
征途望每賒。
晚秋淮上水,
新月楚人家。
猿嘯空山近,
鴻飛極浦斜。
明朝南岸去,
言折桂枝花。

Phiên âm

Lữ mộng hà thời tận,
Chinh đồ vọng mỗi xa.
Vãn thu Hoài thượng thuỷ,
Tân nguyệt Sở nhân gia.
Viên khiếu không sơn cận,
Hồng phi cực phố tà.
Minh triêu nam ngạn khứ,
Ngôn chiết quế chi hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nơi đất khách mộng khi nào hết
Bước hành trình mỗi ngóng mỗi xa
Cuối thu trên nước sông Hoài
Trăng non đất Sở lạc loài người đi
Núi hoang liêu vượn kêu gần gũi
Bến cuối trời nghiêng cánh hồng bay
Bờ nam sẽ xuống mai này
Hái nhành hoa quế cầm tay nhớ người
Tên bài có nơi chép "Hoài thượng thu dạ" 淮上秋夜 (Đêm thu trên sông Hoài).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Thu dạ tứ