05/06/2023 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mái tóc ngoại thành

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/03/2021 06:41

 

Hồn nhiên tóc rối ngoại thành,
anh lên phố thị không đành em ơi!
Cho anh nán lại một đời,
để anh suôn mái tóc dài cho em!
Tranh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mái tóc ngoại thành