01/12/2021 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa đồ
菊花圖

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:44

 

Nguyên tác

九日風高斗笠斜,
籬頭對酌酒頻賒。
禦袍採採揚妃醉,
半夜扶歸挹露華。

Phiên âm

Cửu nhật phong cao đẩu lạp tà,
Ly đầu đối chước tửu tần xa.
Ngự bào thái thái Dương Phi tuý[1],
Bán dạ Phù quy[2] ấp lộ hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thổi mạnh nón nghiêng ngày trùng cửu
Ở đầu rào đối ẩm chén rượu vay
Vẻ rực rỡ ngự bào Dương Phi tuý
Khúc "Phù quy" sương khuya ướt hoa đầy
[1] Tên một loại hoa cúc nổi tiếng.
[2] Tức "Tuý phù quy" 醉扶歸, tên của một tản khúc đời Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Cúc hoa đồ