05/02/2023 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấp tang 1
隰桑 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:03

 

Nguyên tác

隰桑有阿,
其葉有難。
既見君子,
其樂如何。

Phiên âm

Thấp tang hữu a,
Kỳ diệp hữu na.
Ký kiến quân tử,
Kỳ lạc như hà?

Dịch nghĩa

Cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đẽ,
Lá mọc rườm rà.
Đã gặp người quân tử rồi,
Thì nỗi vui thích biết là dường nào?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xinh thay chỗ thấp cây dâu
Lá thì chen rậm một màu tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Thì lòng hớn hở thích vui dường nào
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Đây là bài thơ mừng người quân tử. Nói cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đẽ lá đơm rườm rà. Đi gặp bực quân tử rồi, thì nói vui thích biết là dường nào! Ý tứ lời thơ đại khái giống với thiên Tinh tinh giả nga, nhưng bực quân tử được nói ở đây thì không biết chỉ về ai.

Hoặc nói thuộc tỷ. Chương sau cũng phỏng theo đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thấp tang 1