04/12/2021 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai Thôn
梅村

Tác giả: Ngô Vĩ Nghiệp - 吳偉業

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2019 12:14

 

Nguyên tác

枳籬茅捨掩蒼苔,
乞竹分花手自栽。
不好詣人貪客過,
慣遲作答愛書來。
閑窗聽雨攤詩卷,
獨樹看雲上嘯臺。
桑落酒香盧桔美,
釣船斜系草堂開。

Phiên âm

Chỉ ly mao xá yểm thương đài,
Khất trúc phân hoa thủ tự tài.
Bất hiếu nghệ nhân tham khách quá,
Quán trì tác đáp ái thư lai.
Nhàn song thinh vũ than thi quyển,
Độc thụ khan vân thượng tiếu đài.
Tang lạc tửu hương lư quất mỹ,
Điếu thuyền tà hệ thảo đường khai.

Dịch nghĩa

Hàng rào cây chỉ, nhà tranh rêu phủ xanh
Xin tre về, tỉa hoa ra tay tự trồng
Ngại đến với người, lại ham khách đến
Quen trả lời chậm, lại thích có thư
Ngồi rỗi bên song nghe mưa, giở quyển thơ ra
Nhìn mây bay trên ngọn cây, muốn lên tiếu đài
Hương rượu tang lạc thơm nồng, mầu sơn tra chín đẹp
Buộc thuyền câu xế cửa trước thảo đường

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà tranh giậu chỉ phủ xanh rêu
Xin trúc trồng hoa tự cấy rào
Những ngại tới người, ham có khách
Vốn lười viết đáp cứ mong thư
Mưa nghe ngoài cửa thơ thành hứng
Mây cuốn đầu cây sáo huýt kêu
Tang lạc rượu thơm lư quất chín
Trước nhà xế cửa buộc thuyền câu
Mai Thôn là tên đất ở Thái Thương quê tác giả, nguyên là biệt thự của Vương Sĩ Kỳ viên lại lang bộ Lại nhà Minh, sau này là sở hữu của tác giả, nên tác giả lấy Mai Thôn làm hiệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Vĩ Nghiệp » Mai Thôn