13/08/2022 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quảng Bình quan khẩu chiếm
過廣平關口占

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 10:07

 

Nguyên tác

花柳揚春色,
煙波遠客情。
遙憐山裏鳥,
猶似故園聲。

Phiên âm

Hoa liễu dương xuân sắc,
Yên ba viễn khách tình.
Dao liên sơn lý điểu,
Do tự cố viên thanh.

Dịch nghĩa

Hoa hồng liễu lục đậm đà sắc xuân
Khói bay trên sóng gợi nỗi niềm khách xa
Xa thương (tiếng) chim giữa núi
Còn giống tiếng ở vườn nhà

Bản dịch của Lương An

Mùa xuân hoa thắm liễu xanh
Khói vương trên sóng gợi tình khách xa
Thương bầy chim núi hót ca
Nghe như tiếng giữa vườn nhà líu lo
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Quá Quảng Bình quan khẩu chiếm