03/02/2023 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Múi lòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 18:56

 

Ngàn năm chỉ cột sóng yêu thương
Nước cát đan nhau thoả tình trường
Vạn múi lòng anh say chếnh choáng
Rung lên biển nhạc vỗ trăm đường.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Múi lòng