03/12/2021 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Côn Lôn
過崑崙

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2018 22:12

 

Nguyên tác

久說崑崙島,
孤舟今始還。
眼窮滄海闊,
心到碧山間。
雞犬深林裡,
煙波隔世間。
悠悠湖海客,
曾否有相關。

Phiên âm

Cửu thuyết Côn Lôn đảo,
Cô chu kim thuỷ hoàn.
Nhãn cùng thương hải khoát,
Tâm đáo bích sơn gian.
Kê khuyển thâm lâm lý,
Yên ba cách thế gian.
Du du hồ hải khách,
Tằng phủ hữu tương quan.

Bản dịch của Mai Chưởng Đức

Côn Lôn nghe nói tự lâu,
Con thuyền cô độc buổi đầu lướt qua.
Trông vời biển rộng bao la,
Non xanh gửi tấm lòng ta những ngày.
Muông gà trong khoảng rừng cây,
Thế gian ngăn cách, khói mây chập chùng.
Hỡi người hồ hải mông lung,
Có tương quan với non sông thế nào?
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Quá Côn Lôn