09/08/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười hai giờ cách biệt

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 07/07/2019 19:58

 

Nửa vòng tròn quả đất
Xa hay gần tuỳ ta
Hữu duyên dù vạn dặm
Cũng như chung một nhà.

Đông và Tây quả đất
Vẫn yêu thương nặng tình
Thì giữa đêm giá rét
Cũng là buổi bình minh

Không gian là cõi chết
Khi cây đời trổ bông
Mấy vạn ki-lô-mét
Đâu làm khó chim hồng

Mười hai giờ cách biệt
(Có gì là xa xôi?)
Đủ thời gian cần thiết
Cho nhung nhớ đâm chồi!
17-3-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Mười hai giờ cách biệt