28/05/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện buồn bà kể

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:16

 

Bão làm ngã hàng cau
Khóm trầu thút thít úa sầu chồi non
Thương cau giờ đã chẳng còn
Thôi thì trầu cũng héo hon phận mình

Quả cau đẹp miếng trầu xinh
Quệt vôi nồng mặn đượm tình thuỷ chung
Mới hay sau trận bão bùng
Khóm trầu kia đã lạnh lùng chết khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Chuyện buồn bà kể