27/11/2020 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh phúc nào hơn

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 23:06

 

Chữ lựa vần gieo đắc ý rồi
Đèn khêu vừa tỏ nước vừa sôi.
Nhựa say trà ngát thơ cao giọng
Hỏi Chúa Xuân rằng: ai có ngôi?
(Tết Kỷ Dậu)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hạnh phúc nào hơn