06/07/2022 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân từ
春詞

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:03

 

Nguyên tác

低花樹映小妝樓,
春入眉心兩點愁。
斜倚欄幹背鸚鵡,
思量何事不回頭。

Phiên âm

Đê hoa thụ ánh tiểu trang lâu,
Xuân nhập mi tâm lưỡng điểm sầu.
Tà ỷ lan can bối anh vũ,
Tư lường hà sự bất hồi đầu.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Cội hoa rủ sáng ngôi lầu khuê nhỏ
Xuân sầu lên đôi mắt một màu sầu
Tựa lan can không nhìn chim anh vũ
Bởi vì đâu tư lự chẳng quay đầu
Lưu Vũ Tích có bài thơ hoạ lại bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Xuân từ