07/08/2020 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như cá lội tranh mồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:21

 

Thân em như cá lội tranh mồi,
Em tìm nơi sông lớn, vịnh bồi ẩn thân.
- Anh đây như thể lão chài,
Vực sâu anh thả lưới, bãi lài anh buông câu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như cá lội tranh mồi