02/10/2023 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật
乘潮進發過乾海門供靈廟詩一律

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 09:52

 

Nguyên tác

國破身亡玉體沉,
年年海月照貞心。
天庭新敕諸神仰,
陳帝初封百世歆。
香魄已南羞向北,
英靈自古濯而今。
下官途過占靈廟,
情恨方深禱望深。

Phiên âm

Quốc phá thân vong ngọc thể trầm,
Niên niên hải nguyệt chiếu trinh tâm.
Thiên đình tân sắc chư thần ngưỡng,
Trần đế sơ phong bách thế hâm.
Hương phách dĩ Nam tu hướng Bắc,
Anh linh tự cổ trạc nhi câm (kim).
Hạ quan đồ quá chiêm linh miếu,
Tình hận phương thâm đảo vọng thâm.

Dịch nghĩa

Nước mất thân chết mình ngọc chìm
Bao năm trăng biển chiếu sáng tấm lòng trung trinh
Thiên đình ban sắc mới, các thần đều ngưỡng vọng
Sắc phong buổi đầu của vua Trần, trăm đời cúng tế
Hương hồn đã hướng Nam vì coi việc hướng Bắc là hổ thẹn
Anh linh từ xưa rửa sạch đến ngày nay
Hạ quan đi qua chiêm bái miếu thiêng
Tình hận đang sâu mà lòng ngưỡng vọng cầu xin cũng rất sâu

Bản dịch của Phan Văn Các

Nước tan ngọc thể trầm vong
Năm năm trăng biển soi lòng trung trinh
Sắc Thiên đình chư thần ngưỡng vọng
Vua Trần phong, tế cúng trăm đời
Hương hồn đã hướng Nam rồi
Anh linh rửa sạch bao đời xưa nay
Hạ quan thăm miếu qua đây
Hận tình sâu nặng, cầu này càng sâu
Càn Hải (hay cửa Cờn) là địa danh thuộc xã Phương Cần, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật