23/01/2022 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 03

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:19

 

Đen mòn sao đặng nghĩ cùng ta,
Năm nỉ cùng nhau việc cửa nhà[1].
Ít sống xưa nay người bảy chục[2],
Nhiều lo lui tới đạo năm ba[3].
Trăng tròn mặt ủ mây chưa vén,
Biển mặn lòng thường nước khó pha.
Cây có điểm vàng[4] soi tỏ dạ,
Dễ đâu chẳng biết sự nhưng là.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “nước nhà”.
[2] Do câu thơ “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” của Đỗ Phủ.
[3] Có sách chép là “điệu năm ba”. Năm ba là nói về đạo tam cang và ngũ thường hay ngũ luân.
[4] Có sách chép là “Cậy có diềm vàng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 03