07/07/2022 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 08
解悶其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2014 15:42

 

Nguyên tác

不見高人王右丞,
藍田丘壑漫寒藤。
最傳秀句寰區滿,
未絕風流相國能。

Phiên âm

Bất kiến cao nhân Vương hữu thừa[1],
Lam Điền[2] khâu hác mạn hàn đằng.
Tối truyền tú cú hoàn khu mãn,
Vị tuyệt phong lưu tướng quốc[3] năng.

Dịch nghĩa

Không còn được thấy quan hữu thừa Vương Duy nữa,
Lam Điền giờ chỉ còn gò đống, hang hốc với cây dây leo chằng chịt lạnh lẽo.
Lời hay ý đẹp của ông đã truyền hết cả,
Cho quan tướng quốc thi tài đang độ sung mãn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vương cao nhân hết còn được thấy
Lam Điền xưa bỏ đấy cây leo
Lời hay ý đẹp truyền trao
Cho quan tướng quốc dồi dào tài năng
(Năm 767)

Bài này Đỗ Phủ ca ngợi Vương Duy, hơn Đỗ Phủ 11 tuổi và mất trước Đỗ Phủ 19 năm.

[1] Tức thượng thư hữu thừa, chức quan lớn nhất của Vương Duy.
[2] Tên huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi Vương Duy lập Võng Xuyên trang vui đời quan chức ở đó hơn mười năm.
[3] Chỉ Vương Tấn là em ruột Vương Duy, quan thăng tới tể tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 08