18/06/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những con thuyền nhỏ

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn (I)

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2009 05:40

 

Những con thuyền nhỏ
Những con thuyền xanh
Trôi đi bập bềnh
Trên dòng sông nhỏ

Một khoảng trời xa
Bốn mùa thay lá
Mùa thu lá đỏ
Mùa hè lá xanh

Những con thuyền đỏ
Làm bằng lá xanh
Những con thuyền xanh
Làm bằng lá đỏ

Cuộc đời ấu thơ
Màu xanh màu đỏ
Những con thuyền nhỏ
Trên dòng sông mơ
Đà Nẵng, đi bày tranh (1989)

Nguồn: Thơ tình, NXB Văn học, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Toàn (I) » Những con thuyền nhỏ