23/03/2023 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật bài 3 - Thú điền viên

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 15:36

 

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây,
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay.
Giang hồ bạn lữ câu tan hợp,
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say.
Toà đá Khương Công[1] đôi khóm trúc,
Áo xuân Nghiêm Tử[2] một vai cày.
Thái bình vũ trụ càng thong thả,
Chẳng lợi danh chi lại hoá hay.
Bốn bài thơ Quân tử cố cùng, Hội gió mây, Thú điền viên, Thú tiêu dao viết theo thủ vỹ liên hoàn cách (cuối của bài trước làm câu đầu của bài sau).

Nguồn: Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
[1] Khương Tử Nha đời nhà Chu. Khi còn đi ẩn thường ngồi câu ở sông Vị.
[2] Nghiêm Quang đời Đông Hán, mặc áo tơi đi cầy ở núi Phú Xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Tự thuật bài 3 - Thú điền viên