10/05/2021 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng tư
Апрель

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2015 16:29

 

Nguyên tác

Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tháng tư, tháng tư đã đến!
Ngoài sân nước rỏ rộn ràng,
Chảy róc rách trên đồng cỏ,
Và đọng vũng trên đường làng.
Sau một mùa đông băng giá
Kiến lại lũ lượt xếp hàng.
Chậm rãi đạp trên cành mục
Gấu nâu ngái ngủ rời hang.
Hoa xuyên tuyết tưng bừng nở,
Và chim ríu rít ca vang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Tháng tư