17/06/2024 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Dịch thuỷ tống nhân sứ Yên
賦易水送人使燕

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 16:29

 

Nguyên tác

燕山北起高峨峨,
東流易水無停波。
北風蕭蕭築聲切,
昔人於此送荊軻。
圖中匕首非良計,
堪嘆燕丹無遠器。
髑髏空死樊將軍,
日莫秦兵滿燕市。
往事空餘易水寒,
白翎飛下地椒幹。
經過此地對流水,
知爾踟躕馬上看。

Phiên âm

Yên sơn bắc khởi cao nga nga,
Đông lưu Dịch thuỷ vô đình ba.
Bắc phong tiêu tiêu trúc thanh thiết,
Tích nhân ư thử tống Kinh Kha.
Đồ trung chuỷ thủ phi lương kế,
Kham thán Yên Đan vô viễn khí.
Độc lâu không tử Phàn tướng quân,
Nhật mạc Tần binh mãn Yên thị.
Vãng sự không dư Dịch thuỷ hàn,
Bạch linh phi há địa tiêu can.
Kinh qua thử địa đối lưu thuỷ,
Tri nhĩ trì trù mã thượng khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cao chớn chở núi Yên sơn phía bắc
Chảy về đông sông Dịch, sóng không ngừng
Âm trúc thét trong vi vu gió bấc
Tiễn Kinh Kha xưa đất ấy đời ngưng
Giấu chuỷ thủ trong bản đồ có tốt?
Sao Yên Đan không chọn vũ khí dài
Tặng đầu lâu Phàn Ô Kỳ chết uổng
Ngập chợ Yên binh Tần đến một mai
Chuyện ngày xưa chỉ còn sông Dịch lạnh
Bạch linh bay đáp xuống bãi địa tiêu
Qua đất ấy bên dòng sông cuộn chảy
Biết rằng anh chùng cương ngựa nhìn theo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Phú Dịch thuỷ tống nhân sứ Yên