18/05/2024 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất tùng hoa
一叢花

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 13:27

 

Nguyên tác

傷高懷遠幾時窮,
無物似情濃。
離愁正引千絲亂,
更東陌飛絮濛濛,
嘶騎漸遠,
征塵不斷,
何處認郎蹤。

雙鴛池沼水溶溶,
南陌小橈通,
梯橫畫閣黃昏後,
又還是斜月簾櫳。
沈恨細思,
不如桃杏,
猶解嫁東風。

Phiên âm

Thương cao hoài viễn kỷ thời cùng,
Vô vật tự tình nùng.
Ly sầu chính dẫn thiên ty loạn,
Cánh đông mạch phi nhứ mông mông,
Tê kỵ tiệm viễn,
Chinh trần bất đoạn,
Hà xứ nhận lang tung.

Song uyên trì chiểu thuỷ dung dung,
Nam mạch tiểu kiêu thông,
Thê hoành hoạ các hoàng hôn hậu,
Hựu hoàn thị tà nguyệt liêm lung.
Trầm hận tế tư,
Bất như đào hạnh,
Do giải giá đông phong.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cao thương xa nhớ biết bao cùng,
Không vật tình nồng.
Ly sầu vương vấn tơ lòng rối,
Lại bờ sông tơ liễu lòng thòng,
Ngựa hý xa dần,
Bụi hồng gió cuốn,
Nào chỗ nhận lang tông.

Uyên ương hồ rộng nước mênh mông,
Nam Bắc mái chèo thông,
Thang ngang hoạ các tà dương rọi,
Lại đêm tới trăng chếch rèm song.
Thầm hận suy tư,
Không bằng đào hạnh,
Còn biết gã đông phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Nhất tùng hoa