15/08/2020 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tới đây ngọn có gốc không

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 10:07

 

Anh tới đây ngọn có gốc không
Giả như con chim sẻ đi ăn đồng người ta
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh tới đây ngọn có gốc không