21/05/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kế giai đồ trung
計偕途中

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:08

 

Nguyên tác

閶門女兒糚髻輕,
十三十四學銀箏。
行人不解絲中語,
都道陽關送別聲。
金陵望中山抹煙,
鐵甕城頭浪拍天。
居人盡說風波惡,
江口何時不放船。
日落徐河水亂流,
高城椎柝漏聲愁。
相逢欲解珊瑚玦,
不見胡姬舊酒樓。
濟河北流復南流,
行到天津南北愁。
人生順逆雖有分,
耐可此身居上游。

Phiên âm

Xương Môn nữ nhi trang kế khinh,
Thập tam thập tứ học ngân tranh.
Hành nhân bất giải ti trung ngữ,
Đô đạo Dương Quan tống biệt thanh.
Kim Lăng vọng trung sơn mạt yên,
Thiết Úng[1] thành đầu lãng phách thiên.
Cư nhân tận thuyết phong ba ác,
Giang khẩu hà thời bất phóng thuyền.
Nhật lạc Từ hà thuỷ loạn lưu,
Cao thành truỳ thác lậu thanh sầu.
Tương phùng dục giải san hô quyết[2],
Bất kiến hồ cơ cựu tửu lâu.
Tế hà bắc lưu phục nam lưu,
Hành đáo Thiên Tân nam bắc sầu.
Nhân sinh thuận nghịch tuy hữu phận,
Nại khả thử thân cư thượng du.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gái Xương Môn điểm trang tóc gọn,
Học đàn tranh mười bốn mười ba.
Tiếng tơ khó giải ý hoa,
Âm thanh tống biệt đều là Dương Quan.
Kim Lăng nhìn mây đen núi ố.
Thiết Úng thành sóng vỗ tận trời.
Phong ba hiểm ác khắp nơi,
Cửa sông ai dám xuống bơi thuyền đò.
Nước dâng to sông Từ chiều xuống,
Trống cầm canh sầu muộn giọt hồ.
Gặp nhau cởi ngọc san hô,
Tửu lâu nào thấy nàng Hồ cơ xưa.
Bắc rồi nam chảy bừa sông Tế,
Đến Thiên Tân sầu rẽ bắc nam.
Đời người xuôi ngược trời làm,
Thân nầy nên để sống vùng trên cao.
Kế giai chỉ những cử nhân đi thi hội.

[1] Thành còn có tên Kinh Khẩu 京口, thuộc Trấn Giang 鎮江 (Nhuận Châu 潤州 xưa), Giang Tô, là kinh đô nước Ngô của Tôn Quyền thời Tam Quốc.
[2] Ngọc san hô. Xưa có cặp vợ chồng thời loạn, vợ đang có bầu bị giặc bắt. Trước đó hai người bẻ ngọc san hô của vợ làm hai, mỗi người giữ một nửa. Tướng giặc đem người vợ về làm thiếp, chồng tìm khắp nơi không gặp. Vợ sinh được con trai, lớn lên gia nhập lính, chức sắc cao, gặp cha ruột cũng trong quân ngũ nhưng không biết, kêu về giữ hoa viên trong nhà. Lúc này tướng giặc đã chết trận. Tình cờ nhìn được ngọc san hô của người cha, nói cho mẹ biết. Sau đó đem so hai nửa mảnh ngọc, thấy khít nhau. Gia đình vợ chồng con trai đoàn tụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Kế giai đồ trung