27/01/2022 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế Nguyên hàn thực kỳ 6
濟源寒食其六

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:03

 

Nguyên tác

枋口花間掣手歸,
嵩山為我留紅暉。
可憐躑躅千萬尺,
柱地柱天疑欲飛。

Phiên âm

Phương khẩu[1] hoa gian xiết thủ quy,
Tung sơn vị ngã lưu hồng huy.
Khả liên trịch trục[2] thiên vạn xích,
Trụ địa trụ thiên nghi dục phi.

Dịch nghĩa

Trong đám hoa ở bến đò Phương thu tay về,
Núi Tung vì ta mà giữ lại những tia nắng hồng.
Thương cho rặng hoa trịch trục kéo dài cả ngàn vạn thước,
Chống chọi với đất trời nghi rằng sắp rụng bay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến đò Phương hoa thơm không hái
Núi Tung còn giữ lại nắng hồng
Thương cây trịch trục ra bông
Chịu bao mưa gió e không nổi rồi
[1] Tên bến đò nay tại huyện Tuấn, tỉnh Hà Nam. Phương là một loại cây lớn, gỗ cứng, liên quan đến ý “trụ địa trụ thiên” (chống đất chống trời) ở câu 4.
[2] Có thể có 2 cách hiểu: (1) Về từ ngữ có nghĩa là dùng dằng, chỉ việc tiễn đưa nơi bến đò dùng dằng kéo dài nghìn vạn thước; (2) Tên khác của hoa đỗ quyên, ý câu nói hàng cây dài nghìn vạn thước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tế Nguyên hàn thực kỳ 6