02/10/2022 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành giang từ kỳ 1
橫江詞其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:05

 

Nguyên tác

人道橫江好,
儂道橫江惡。
一風三日吹倒山,
白浪高於瓦官閣。

Phiên âm

Nhân đạo Hoành giang hảo,
Nùng[1] đạo Hoành giang ác.
Nhất phong tam nhật xuy đảo san,
Bạch lãng cao ư Ngoã Quan các[2].

Dịch nghĩa

Người bảo sông Hoành hiền hoà
Người bảo sông Hoành hiểm ác
Một trận gió thổi ba ngày nghiêng núi
Sóng trắng cao như gác Ngoã Quan

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người bảo sông Hoành hiền,
Ta nói sông Hoành ác.
Trận gió ba ngày thổi núi nghiêng,
Gác Ngoã quan chỉ ngang sóng bạc!
(Năm 726)

Hoành giang là tên một đoạn dài chừng 26 dặm của sông Trường Giang, từ huyện Hoà đến huyện Dương của tỉnh An Huy. Khúc sông này có lúc hiền hoà, có lúc dữ dội.

[1] Đại từ người đất Ngô dùng để chỉ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai.
[2] Gác Ngoã Quan, còn gọi là gác Thăng Nguyên 昇元, thuộc huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, vào đời Lương nó cao 240 thước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hoành giang từ kỳ 1