07/12/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao tần

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 06:46

 

Cánh sóng cao tần biếc quét
Cầu mày cong một nét ăng ten

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Cao tần