20/05/2022 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh khuya

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2006 11:28

 

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan mấy nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình son trẻ tí con con.
(Theo bản Quốc văn tùng ký)

Khảo dị:

- Bản Xuân Hương thi vịnh
Hữu hoài

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan mấy nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá một hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mối tình san sẻ thí con con.
Bài thơ này được sử dụng trong các chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006, SGK Ngữ văn 11 từ 2007 với tên Tự tình (II).

Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu, NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Canh khuya