12/08/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp bạc mệnh
妾薄命

Tác giả: Lưu Nguyên Thục - 劉元淑

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:03

 

Nguyên tác

自從離別守空閨,
遙聞征戰起雲梯。
夜夜愁君遼海外,
年年棄妾渭橋西。
陽春白日照空暖,
紫燕銜花向庭滿。
彩鸞琴裏怨聲多,
飛鵲鏡前妝梳斷。
誰家夫婿不從征,
應是漁陽別有情。
莫道紅顏燕地少,
家家還似洛陽城。
且逐新人殊未歸,
還令秋至夜霜飛。
北斗星前橫度雁,
南樓月下搗寒衣。
夜深聞雁腸欲絕,
獨坐縫衣燈又滅。
暗啼羅帳空自憐,
夢度陽關向誰說。
每憐容貌宛如神,
如何薄命不勝人。
願君朝夕燕山至,
好作明年楊柳春。

Phiên âm

Tự tòng ly biệt thủ không khuê,
Dao văn chinh chiến khởi vân thê.
Dạ dạ sầu quân Liêu hải ngoại,
Niên niên khí thiếp Vị kiều tê.
Dương xuân bạch nhật chiếu không noãn,
Tử yến hàm hoa hướng đình mãn.
Thái loan cầm lý oán thanh đa,
Phi thước kính tiền trang sơ đoạn.
Thùy gia phu tế bất tòng chinh,
Ứng thị Ngư Dương biệt hữu tình.
Mạc đạo hồng nhan Yên địa thiểu,
Gia gia hoàn tự Lạc Dương thành.
Thả trục tân nhân thù vị quy,
Hoàn linh thu chí dạ sương phi.
Bắc đẩu tinh tiền hoành độ nhạn,
Nam lâu nguyệt hạ đảo hàn y.
Dạ thâm văn nhạn trường dục tuyệt,
Độc tọa phùng y đăng hựu diệt.
Ám đề la trướng không tự liên,
Mộng độ Dương Quan hướng thùy thuyết.
Mỗi liên dung mạo uyển như thần,
Như hà bạc mệnh bất thăng nhân.
Nguyện quân triêu tịch Yên Sơn chí,
Hảo tác minh niên dương liễu xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chia tay em trở về nhà
Nghe như chinh chiến chốn xa lan tràn
Đất Liêu, đêm thắp sầu chàng
Năm năm cầu Vị, bên đàng bỏ em
Ngày xuân trời chiếu sáng thêm
Ngậm hoa én cũng êm đềm về sân
Đàn loan, âm chĩu sầu, ngân
Chải đầu lược gãy bần thần trước gương
Chồng ai không phải lên đường
Ngư Dương ly biệt, thương vương ý tình
Hồng nhan không thiếu Yên kinh
Lạc Dương trở lại sinh linh nhà nhà
Nhưng chồng em mãi cõi xa
Mùa thu lại đến sương sa đêm chùng
Nhạn hoành Bắc đẩu mông lung
Dưới trăng tiếng đập áo bùng lầu nam
Nhạn kêu ruột đứt đêm tàn
Bên đèn khâu lại áo chàng, trầm ngâm
Tủi thân màn lụa khóc thầm
Dương Quan muốn đến nói tâm sự mình
Còn đâu dung mạo khuynh thành
Thiếp người mệnh bạc, thôi đành cô đơn
Sớm chiều nguyện đến Yên Sơn
Xin làm liễu biếc, thắm hơn bên chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nguyên Thục » Thiếp bạc mệnh