08/02/2023 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ thư hoài
冬夜書懷

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 06:21

 

Nguyên tác

冬宵寒且永,
夜漏宮中發。
草白靄繁霜,
木衰澄清月。
麗服映頹顏,
朱燈照華髮。
漢家方尚少,
顧影慚朝謁。

Phiên âm

Đông tiêu hàn thả vĩnh,
Dạ lậu cung trung phát.
Thảo bạch ái phồn sương,
Mộc suy trừng thanh nguyệt.
Lệ phục ánh đồi nhan,
Chu đăng chiếu hoa phát.
Hán gia phương thượng thiểu,
Cố ảnh tàm triêu yết.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đông tàn đêm lạnh ngắt
Rả rích lậu cung trường
Cỏ trắng nhuốm sương đẫm
Cây cằn ánh nguyệt trong
Già không xứng áo đẹp
Tóc bạc soi đèn hồng
Hán trọng tráng niên mạnh
Ngắm mình thẹn bệ rồng
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đông dạ thư hoài