05/06/2023 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Chính nguyệt thập nhất nhật quan đăng
鷓鴣天-正月十一日觀燈

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2015 06:51

 

Nguyên tác

巷陌風光縱賞時。
籠紗未出馬先嘶。
白頭居士無呵殿,
只有乘肩小女隨。

花滿市,
月侵衣。
少年情事老來悲。
沙河塘上春寒淺,
看了遊人緩緩歸。

Phiên âm

Hạng mạch phong quang túng thưởng thì.
Lung sa vị xuất mã tiên tê.
Bạch đầu cư sĩ vô a điện,
Chỉ hữu thừa khiên tiểu nữ tuỳ.

Hoa mãn thị,
Nguyệt xâm y.
Thiếu niên tình sự lão lai bi.
Sa hà đường thượng xuân hàn thiển,
Khán liễu du nhân hoãn hoãn quy.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngõ hẻm thong dong dạo bước chơi
Đèn lồng chưa dẫn ngựa kêu trời
Nghèo khó chả tiền hô hậu ủng
Chỉ cưng bé gái cõng trên vai

Hoa đầy phố
Áo trăng soi
Trẻ thì ân ái, già than đời
Bờ suối xuân sang còn lạnh lẽo
Xem xong ai nấy trở về thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Giá cô thiên - Chính nguyệt thập nhất nhật quan đăng