23/06/2024 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An thính bách thiệt
長安聽百舌

Tác giả: Từ Đức Ngôn - 徐德言

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 00:26

 

Nguyên tác

萬里風煙異,
一烏忽相驚。
那能對遠客,
還作故鄉聲。

Phiên âm

Vạn lý phong yên dị,
Nhất ô hốt tương kinh.
Na năng đối viễn khách,
Hoàn tác cố hương thanh.

Dịch nghĩa

Nơi xa xôi vạn dặm, phong cảnh khác,
Một con vẹt chợt bị kinh động.
Sao đối với người viễn khách,
Chỉ thấy âm thanh nơi quê nhà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vạn dặm phong cảnh khác,
Thấy người vẹt bỗng ghê.
Sao với thân viễn khách,
Chỉ toàn tiếng nơi quê.
Bách thiệt là con vẹt, đời xưa coi là một loài quạ, vì thế trong bài thơ dùng chữ "ô" (con quạ). Ở đây dịch chữ "ô" là con vẹt.

Bài này được cho là tác giả viết trong thời gian làm phò mã ở nước Trần. Có nơi viết là của Vi Đỉnh 韋鼎 (tự Siêu Thịnh 超盛), cũng là một thi nhân đời Nam Bắc triều, từng giữ chức Hoàng môn lang đưới đời Trần Tuyên Đế 陳宣帝.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Đức Ngôn » Trường An thính bách thiệt